Bánh mì UIT

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
cửa hàng bánh mì uit

Bánh mì UIT

Chúng tôi là Bánh mì UIT, trong một thời kỳ đầy khát vọng và sáng tạo. Một nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT) đã cùng nhau khởi nghiệp và tạo nên dự án Bánh mì UIT. Với tình yêu và niềm đam mê ẩm thực, nhóm đã quyết định xây dựng một cửa hàng bánh mì tại Thủ Đức.